Overslaan en naar de inhoud gaan
Duurzaam

Landwinkel en duurzaamheid

De huidige voedselketen is niet altijd duurzaam; 30-40 % van onze mondiale voetafdruk wordt bepaald door hetgeen we dagelijks eten. De productie, opslag, transport in de steeds langere ketens leggen een groot beslag op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en veroorzaken veel voedselkilometers en uitstoot van broeikasgassen. Landwinkels hebben de potentie om de afstand tussen consument en producent te verkleinen en zo bij te dragen aan een meer duurzame voedselketen.

De gangbare grootschalige landbouw levert niet altijd het meest gewenste landschap; met name dichtbij de stad willen stadsbewoners een aantrekkelijk, toegankelijk en groen uitloopgebied. Landwinkels kunnen op die plekken een rol spelen door gezonde business te combineren met voedselproductie (voor de stad) en (landschaps)beheer van een gebied dat waardevol is voor die stedeling.

De Landwinkel Coöperatie investeert in duurzaamheid. De Landwinkel Coöperatie zoekt voortdurend naar slimme combinaties van enerzijds winst (profit) voor de Landwinkels en de Coöperatie en anderzijds met het zetten van concrete stappen in verduurzaming (planet en people). Die concrete stappen zijn reeds in gang gezet en betreffen vooral een meer efficiënte logistiek om het aantal voedselkilometers (verder) te reduceren (nieuwe lokale producten, stromen combineren, webwinkel) en om bij te dragen aan een recreatief interessant uitloopgebied voor de stedeling (Landwinkel Stadspoort).