SEO tips deel 1!


Leuk dat je geïnteresseerd bent in het optimaliseren van de online vindbaarheid van je website. We behandelen nu stap 1 en dat zijn de teksten en titels op je pagina. We gaan hier nog niet te diep op in, dit zijn 5 basis tips:

1. Titel: De kop van de website dient de belangrijkste termen te bevatten. Deze kop noemen we de H1, de belangrijkste kop op de pagina. Deze komt altijd maar één keer voor. Niet 0, niet 3, altijd 1 keer.

2. Tussenkopjes: Maak relevante tussenkopjes op de pagina en markeer deze als H2. Hier hoeft niet per se steeds het woord ‘appelplukdag’ in terug te komen. Als ze maar van toepassing zijn op je tekst, dit helpt Google te begrijpen waarover de tekst gaat.


3. URL: De URL van de pagina is ook belangrijk, dus zorg dat wanneer je een kopie maakt van een andere pagina, je deze wel aanpast. In de sitemap klik je op de pagina en kiest vervolgens voor 'SEO', je krijgt dan de pop-up hieronder te zien.

4. Meta gegevens: Er is een aparte titel en beschrijving die je aan een pagina kunt meegeven om in Google te tonen.

a. Meta title: Hierbij is het in de titel belangrijk dat hier de belangrijkste termen in worden gebruikt. Bijvoorbeeld Appelplukdag bij Landwinkel Muntz in Amersfoort (rond de 50 en 66 karakters)

b. Meta description: Bij de beschrijving gaat het er meer om dat deze een klant beweegt om op de link te klikken, deze tekst moet vooral aantrekkelijk zijn (rond de 50 en 160 karakters).


5. Tekst: De tekst op de pagina zelf dient minimaal 300 tekens te zijn, bedenk dus goed wat voor relevante informatie er over het onderwerp te plaatsen is. In de lopende tekst gebruik je uiteraard een aantal keer zoekwoorden, maar doe dit niet in iedere zin want dat kan Google zien als te veel.


We hopen u hiermee een stukje wijzer te hebben gemaakt in de wereld van zoekmachine optimalisatie en dat de eerste stappen daarin gezet gaan worden. Bij vragen mag er altijd contact opgenomen worden met Muntz voor begeleiding via landwinkel@muntzmanager.nl.